Våren – 2019

08-13/01 Vi slutter opp om fellesmøtene i Q42.
Mandag14.01 19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon. Konsert ved Mannskoret Vestergabet.
Mandag28.01 19.00 Generalforsamling.
Mandag04.02 19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat. Innledning ved Oscar Lervik.
Mandag18.02 19.00 Møte i privat hjem for mer info ring 97183138. Bønn, samtale og kveldsmat:
Mandag04.03 19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag18.03 19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Onsdag03.04 19.30 Aftenunderholdning med utlodning til inntekt for Ynglingeforeningen.  Arr: Hovedstyret / YMK.
Mandag01.04 19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Søndag21.04 09.00 1. påskedag på Drageknatten. Gruppe fra YMK deltar.Andakt ved biskop Stein Reinertsen.
Mandag29.04 19.00 Misjonsmøte med Evangelisk Orientmisjon.  Besøk fra India
Mandag29.04 19.00 Møte i privat hjem for info ring 97183138.Innledning ved Kjellfrid Gautestad
Mandag13.05 19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag27.05 19.00 Sommeravslutning. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Torsdag30.05 11.30 Kjærranedagen. YMK spiller til arrangementet.Andakt.
Mandag03.06 18.00 Dugnad på Kjærrane, sosialt samvær kl. 20.30
Søndag 02.06 13.30 Sommerkonsert ved YMK på Odderøya.
Lørdag15.06 12.00 Sommerkonsert ved YMK på Øvre Torv.